Firma

Ekomiar Laboratorium Sp. z o.o.

26-200 Końskie ul. Kwiatowa 14 - adres firmy


26-200 Końskie ul. 3-go Maja 1 - adres korespondencji, biuro

TEL/FAX: (041) 372 4196 / (041) 372 4196

info@ekomiarlab.pl


REGON 260119060

NIP 658-190-23-67

SĄD REJONOWY W KIELCACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY

KRS NR 0000264732


| NASZA LOKALIZACJA |